Afyon Haber

GASTROAFYON LEZZET FESTİVALİ´NİN 3.´SÜ DÜZENLENECEK

GASTROAFYON LEZZET FESTVAL’NN 3.’SÜ DÜZENLENECEK

            Dünya mutfanda önemli bir yere sahip Afyonkarahisar’mz, 3.Uluslararas Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ne hazrlanyor. Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’in talimatlar, Valimiz Gökmen Çiçek’in destekleriyle 14-17 Ekim tarihleri arasnda düzenlenecek bu muhteem festivalin tantm toplants Gastronomi Kona’nda yapld.

            Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Açlar Federasyonu arasnda imzalanan protokolle düzenlenecek festival öncesi basn mensuplaryla bir araya gelindi. Gastronomi alannda Dünyada 36, Türkiye’de üç ehirden biri olan Afyonkarahisar, dev organizasyonlara bir yenisini daha ekledi.

MUHTEEM FESTVAL KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

 

           14-17 Ekim tarihleri arasnda düzenlenecek Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nin ehrimizin ve lezzetlerimizin dünya mutfanda tantm açsndan büyük önem arz ettiini ifade eden Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek, tüm Türkiye’yi bu esiz festivale davet etti.

           Düzenlenen tantm programnn açl konumasn Kültür ve Sosyal ler Müdürümüz hsan Akar yapt. Akar; “Valimizin himayelerinde ve Bakanmzn talimatlaryla 2019 ylndan bu yana gelinen süreçte güzel bir aama kat ettik. Bu süreçte ehrimize gastronomi kona kazandrdk. Pandemiden sonra ilk defa uluslararas bir gastronomi festivali yapmak arzusundaydk. Bu anlamda Sayn Valimiz ve Belediye Bakanmza bilgi vererek bu festivali usta ellerle Türkiye’de 32 bin üyesi bulunan Açlar Federasyonu ile yapmaya karar verdik. Desteklerinden dolay Sayn Valimiz Gökmen Çiçek ve Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’e ükranlarm sunuyorum.” dedi.

 

14 – 17 EKM’DE GASTROAFYON TURZM VE LEZZET FESTVAL YAPILACAK

 

            Açlar Federasyonu Bakan Yardmcs Hamza Kalkan ise festivalin içerii hakknda detayl bilgiler aktard. Kalkan açklamasnda; “ 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasnda Afyonkarahisar Valilii, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Açlar Federasyonu, Afyonkarahisar Profesyonel Açlar Dernei organizasyonuyla lezzet festivalini yapmay planlyoruz. Desteklerinden ve emeklerinden dolay bata Sayn Valimiz Gökmen Çiçek ve Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’e teekkür ediyorum.

Dernek olarak Afyon ve Türk mutfa için ciddi çalmalar yapyoruz. 2012 ylnda ‘yedi bölge, yedi lezzet’ ad altnda ilk etkinliimizi gerçekletirdik. Bu etkinliimizi 2018 ylna kadar devam ettirdik. 2018 ylnda bu etkinliimizi Gastro Afyon ad altnda uluslararas boyuta tadk. 2018 ylnda Afyonkarahisar Valiliimiz ve Belediyemiz öncülüünde STK ve kurulularmzla UNESCO çalmalarmz balattk ve bavuru sonucunda UNESCO tescilini aldk. Geçen yl pandemi nedeniyle festivalimizi gerçekletiremedik. Bu sene inallah iyi bir organizasyonla gerçekletirmeyi planlyoruz. Bu etkinliimize gastronomi tescilli yurt içi ve yurt dndan 35 ehrin temsilcileri, büyükelçilerimiz ve içerisinde gurmeler, yemek yazarlarnn bulunduu geni katlml bir festivale hazrlanyoruz. Dernek olarak üzerimize düeni, bugüne kadar olduu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceiz. Bundan sonra halkmzn özellikle gda sektöründe bulunan firmalarmzn festivale destek çkmasn bekliyoruz. Bu festival, dier festivallerden çok farkl olacak. Beklenti çok yüksek. Afyonkarahisar’mzn dier alanlarda olduu gibi gastronomi alannda da Türkiye’de adndan söz ettiren bir ehir olacan düünüyorum. Desteklerinden dolay Sayn Valimiz Gökmen Çiçek ve Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek’e ükranlarm sunuyorum.” dedi.

GASTROAFYON TURZM VE LEZZET FESTVAL’NE HAZIRIZ

          Gastronomi alannda tamamlanan süreci anlatan Belediye Bakanmz Mehmet Zeybek ise “ 31 Ekim itibariyle Afyonkarahisar’mz dünyada 36, Türkiye’de üç ehirden biri olarak Gastronomi ehri ilan edildi. UNESCO’nun bizden istedii artlar vard.  Saolsun arkadalarmz Belediyemizde müstakil bir gastronomi birimi oluturdu. Bu alanda neler yaplabileceinin istiaresini Üniversitemiz Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümünden Öretim Üyesi arkadalarmzla birlikte yapyoruz. Arkadalarmz gastronomi ehirlerinin festivallerine de katlarak yaplan çalmalar yerinde gözlemlediler. Geçtiimiz sene pandemiden dolay festivalimizi gerçekletirememitik. nallah bu sene Valimizin öncülüünde 14-17 Ekim tarihleri arasnda çok muhteem bir festival yapacaz. ehrimizdeki gda sektöründe olan iletmelerimizin gastronomi alannda aldmz bu unvan üretimlerine de yanstmalar, marka deerlerini ön plana çkarmalar için çaba sarf ediyoruz. On binlerce yl önceden günümüze kadar gelmi kadim bir kültüre sahip olan Afyonkarahisar; mutfak kültürü, yüzyllardr kulland mutfak araç gereçleri ve yöresel tariflerinin korunarak nesilden nesle aktarm açsndan oldukça zengin bir kent. Biz de bu zenginliimizi tantmak, ehrimizin marka deerinin farkndaln artrmak için var gücümüzle çalmalarmz sürdürüyoruz. Afyonkarahisar’n marka deerlerini ön plana çkararak ehrimizi mermerde, turizmde, spor turizminde olduu gibi gastronomi alannda da hak ettii yere getireceiz. Bu yolda bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Gökmen Çiçek’e de çok teekkür ediyor herkesi festivalimize davet ediyorum.”

“BRLKTE YEN BR BAARI HKÂYES YAZACAIZ”

Afyonkarahisar’n yapt organizasyonlar ile dikkat çeken ehirler arasnda olduunu belirten Valimiz Gökmen Çiçek ise; “Yaptmz organizasyonlarla ehrimizi tüm Türkiye’de adndan söz ettirir hale getirdik. Afyonkarahisar’da kültür, tarih, spor ve gastronomi olmazsa olmazmz. Yaplan çalmalar tüm Türkiye’de duyulmakta. Dünya’da 36, Türkiye’de 3 ehirden biri olmamz bamzn tac ve bu durum bizleri gururlandryor. Afyonkarahisar mutfa tantmlarla sene boyunca çok büyük yol kat etti. Belediye Bakanma teekkür ediyorum. Gastronomi alannda gece gündüz çaltlar. Bizleri bilgilendirdiler. Birçok eyde de bizleri de iin içine kattlar, onere ettiler. Ancak Belediye tüm bu ii srtland ve güzel eyler ortaya koydu. Artk bunu taçlandrma zaman.  Bundan önceki organizasyonlar nasl yaptysak, bunu da en güzel ekilde yaparak Afyonkarahisar’n adn tüm dünyaya bir kere daha duyuracaz. Belediyemiz ile uyumlu bir i birlii içerisindeyiz. Gece gündüz demeden bu ehre ne katabiliriz derdindeyiz. Bu ehri çok seviyoruz, bu ehri bir adm öne çkarmak için her eyden fedakârlk yapmaya çalyoruz. Bu festivali de baaryla tamamlayarak yen bir baar hikâyesi daha yazacamza inanyorum. Bakanmza ve ekibine teekkür ediyorum.” dedi.

 

AFYON’UN GASTRONOMS VE TURZM’ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

 

Türkiye ve dünyadan eflerin bir araya gelecei, yerli ve yabanc basn temsilcilerinin, üniversitelerin, gastronomi yazarlarnn bir araya gelecei “Uluslararas Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali”; eitsel ve sanatsal aktiviteler, söyleiler, atölye çalmalar gibi elenceli ve lezzetli etkinliklere ev sahiplii yapacak. Medeniyetler ehri Afyonkarahisar’n kültürel zenginliklerini daha geni kitlelere aktarmay amaçlayan organizasyonda, ehrimizin orijinal özelliklerini koruyan özgün ve doal tatlar, el sanatlar, tarm ve gda ürünleri ziyaretçilere tantlacak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu