Afyon Haber

ZABITA´DAN FIRINLARA RAMAZAN DENETİMİ

Zabýta ekipleri, ramazan ayýnda tüketimi artan unlu mamuller ile tatlý imalat satýþ yerlerini sýký denetim altýnda tutuyor.

ZABITA’DAN FIRINLARA RAMAZAN DENETÝMÝ

         Afyonkarahisar Belediyesi, 11 Ayýn Sultaný Ramazan Ayý dolayýsýyla þehrimizde ekmek üretimi yapan fýrýnlar baþta olmak üzere, pasta ve tatlý imalathanelerine yönelik denetimlerini arttýrdý.

           Ticaret Ýl Müdürlüðü ve Tarým Ýl Müdürlüðü iþ birliðinde yapýlan denetimlerde iþletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarýna uygunluk ve ürün gramajý yönünden denetleyen ekipler, kurallara uymadýðý tespit edilen iþletmelere eksikliklerini tamamlamalarý için süre verip haklarýnda tutanak tutuyor. Verilen süre sonunda yeniden eksiklik tespit edilmesi durumunda ise iþletme sahiplerine cezai iþlem uygulanýyor.

       Zabýta Müdürü Taner Çelik, insan saðlýðýný etkileyen olumsuzluklarý önlemek için denetimlerin devam artarak devam edeceðini söyleyerek yapýlan bu denetimlere kendilerine destek olan Ticaret Ýl Müdürlüðü ve Tarým Ýl Müdürlüðü yetkililerine teþekkür etti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu